תיקון עולם בידי האדם   \ אהוד קלפון

ככל שאנחנו מעמיקים בחלל ובוחנים את כוכבי הלכת וירחיהם, אנו מגיעים למסקנה שכוכב הלכת "ארץ" הוא היחיד (עד היום), שיש בו את התנאים המאפשרים חיים. יש חוקרים המאמינים שפעם זרמו מים במארס, באטמוספרה אחרת והיום הוא מדבר שממה עם אטמוספרה המורכבת ברובה מפחמן דו חמצני.

שכבת האטמוספרה בכדור הארץ דקה ופגיעה ואין לנו בטחון שתישאר בהרכבה הנוכחי, בזיהום האוויר הגובר. עד כה "הצלחנו" לדלל את שכבת האוזון המגנה מקרינה אולטרה סגולית המגיעה מהשמש, ויצרנו את אפקט החממה הגורם להתחממות כדור הארץ. צמצמנו את מקורות מי השתייה, המהווים באופן טבעי רק אחוז אחד מכלל המים בכדור הארץ. אנו עדים להתרחבות המדבריות בעולם ולבצורות תכופות ומתמשכות, העצים נכרתים ויערות הגשם הולכים ומצטמצמים, המפגעים הסביבתיים מתרבים ועמם התחלואות הנובעות מכך. עד כה לא הצלחנו למנוע את כל אלה, ומעתה אנו חייבים להפסיק לקלקל ולהתחיל לתקן את העולם לפני שיהיה מאוחר מדי.  

בקבלה משתמשים במונח "תיקון עולם" המבטא תיקון מידות של האדם מבחינה רוחנית ומבחינה גשמית ואנו נוסיף את המימד האקולוגי למונח הזה. חובה עלינו לתקן את מרחבי הטבע שקלקלנו ביבשה, בים ובאטמוספרה. יצחק לוריא (1572 – 1534 ) שהיה גדול המקובלים בצפת במאה השש עשרה, העביר לתלמידיו בעל פה, את סודות המיסטיקה היהודית בקבלה (תורת הנסתר), ותלמידו חיים ויטל סיכם את דבריו בספר "עץ החיים". כבר אז הייתה הבנה עמוקה ביחסי הגומלין הקיימים בין האדם לחברה ולסביבה ובין עולמו הרוחני לגשמי. העולם ייתן את פריו ויגמול שפע לאדם על פי מעשיו, כך שבידו לתקן ובידו לקלקל.

האדם צריך להתחיל בתיקון נפשו וגופו, על מנת לחיות בהרמוניה בחברתו ובסביבתו. חובה עליו להחזיר את העולם למצבו המתוקן כפי שהיה בקדמותו, לצקת בו תוכן רוחני ולשמור עליו לטובתו ולטובת הבאים אחריו. על פי אותה פילוסופיה מיסטית, האדם נולד עם ניצוץ של אור, שיכול להפוך לאלומה זוהרת, שתאיר את דרכו באפלה ובסבך החיים, או שהניצוץ יכבה ותאבד הדרך. הניצוץ הוא המצפון המפעיל את הרוחניות והמוסר אצל האדם. עם אובדנו של המצפון, יתרבו הקלקולים בחייו האישיים, החברתיים והסביבתיים של האדם.

בתקופת המקרא, הנביאים הטיפו להקפדה יתרה על קיום המצוות שבין אדם לחברו, כגון עשיית צדק אישי וחברתי, עזרה הדדית, יושר ומוסר ועוד כהנה וכהנה.

על מנת לתקן את עולמו הרוחני והגשמי של האדם, עליו להתחיל עם עשיית חשבון נפש ותיקון אישי, המובילים לשלווה ושלמות, המאפשרים מחויבות כלפי החברה והסביבה. עליו להתחיל את התיקון מבפנים החוצה, מהסביבה הקרובה לרחוקה, מכדור הארץ למערכת השמש והיקום.

הקשת בענן היא עדות להבטחה, שלא ישוב לרדת מבול על הארץ, אולם הצפת היבשות תוכל לבוא מהים. הקרחונים המפשירים בקוטב הצפוני, מעלים את מפלס מי האוקיינוס ובבוא היום ייעלמו החופים הנמוכים.

בידיו של האדם לעצור את התהליך (הנראה כמעט ודאי), אם מפעליו יפסיקו לפלוט גזי חממה לאטמוספרה, הגורמים להתחממות כדור הארץ ולהפשרת הקרחונים. מצב זה מחייב אחריות אישית, עדיפות לאומית בכל ארץ ושיתוף פעולה בינלאומי. הדרך הטובה לתיקון עולם, היא מניעת קלקולו, כמו שרפואה מונעת עדיפה על ריפוי מחלות. הטבע מורכב ממערכות אקולוגיות מאוזנות עם מארגים סבוכים ועדינים. אם האדם יפרום חוט אחד מהמארג הסבוך, הוא יביא לקריסת האריג כולו, כי קל לפרום וקשה לארוג.   

 

לרשימות נוספות של אהוד קלפון - מרצה למדעי הטבע והסביבה במכללת גורדון לחינוך בחיפה - הקש כאן

מופעל ע"י מידע - פרסום באינטרנט ובעלוני מידע