כסלו ראשית החורף \  אהוד קלפון

 

כסלו הוא השם הבבלי של החודש השלישי מתשרי והחודש התשיעי מניסן, שהוא "ראש חודשים" על פי המקרא. ביום כה' בכסלו מתחיל חג החנוכה הנמשך שמונה ימים. בתלמוד הבבלי מסכת שבת דף כ"א כתוב: "בכ"ה בכסלו ימי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון" (ימי חנוכה שמונה הם, שאין להספיד בהם ואין  להתענות בהם).  אמרו חז"ל: "אם כל המועדים יהיו בטלים, חנוכה ופורים לא נבטלים". וכל זאת למה?  כי חנוכה ופורים ניתנו לישראל בזכות מעשיהם". חודש כסלו מופיע פעמיים במקרא, בספר נחמיה ובספר זכריה. הקשת היא הסמל של חודש כסלו שיש בו גם גשם וגם קרני שמש  הנשברות בטיפות המים כמו בפריזמה ויוצרות את הקשת בענן.

 

על פי ההיסטוריונים, מרד החשמונאים היה בשנת 165 לפני הספירה, כלומר 235 שנה לפני חורבן בית שני שארע  בשנת 70 לספירה. איך הגדירו את עונת החורף של ארץ ישראל בעת ההיא ? "חצי כסלו, טבת וחצי שבט- חורף". אלה הם החודשים הגשומים והקרים ביותר בשנה. על פי הממוצע הרב שנתי של ימי הגשם בחודשי השנה, יורדים שני ימי גשם באוקטובר, חמישה ימים בנובמבר, עשרה בדצמבר, עשרה בינואר, שמונה ימים בפברואר, חמישה במרץ  ושני ימים באפריל.

 

חג האורים הוא החג הארוך ביותר מבין מועדי ישראל ומסמל את קצם של הימים הקצרים ותחילתם של הימים ההולכים ומתארכים. שמאי אומר שביום הראשון של חנוכה מדליקים 8 נרות ומכאן והלאה זה פוחת והולך והלל אומר שמדליקים נר אחד בלילה הראשון ומכאן והלאה זה עולה עד ליום השמיני.

 

כסלו וטבת הם חודשי השלכת בעצים הנשירים שאפשר לראות במטעים ובגינות הנוי. אפשר לראות פרחי כרכום המאירים את ההר בלילות חנוכה ביחד עם הנרות שבחלון. תמה הנדידה הגדולה של העופות שעברו מעלינו וחלקם נשארו לחרוף אצלנו. אפשר לצפות בהם בכל מקום בארץ ובעיקר בברכות דגים ובשמורת החולה וליהנות מהם מכסלו עד ניסן. חג האורים חל לעתים סמוך ליום הקצר ביותר בשנה (ה21 בדצמבר) והלילה הארוך ביותר. מתחילים את הדלקת נרות חנוכה, מנר אחד וכלה בשמונה נרות + השמש. זה מסמל את ימי האור ההולכים ומתרבים מכסלו עד תמוז. אפשר להכין מנורת שמן כמו שעשו אבותינו, על ידי כוסות מים שבהן צף שמן עם פתיל מפשתן. הם חגגו במועד זה את סיום מסיק הזיתים, את הפקת שמן הזית (בבית הבד) והשימוש בו למאכל ולמאור.

 

בחנוכה מתחיל החורף האמיתי באזורנו. יש בעלי חיים הנכנסים להיברנציה  (תרדמת חורף) כגון נחשים וכאלה שרק התעוררו מאסטיבציה (תרדמת קיץ) ארוכה כגון שבלולי היבשה. זה הסוף של בריזות הקיץ, תמו השרבים של  הסתיו, בא היורה שהנביט את זרעי הדגניים בשדות  ורוחות החורף התגברו. שדות המזרע מכוסים בנבטים ירוקים צפופים הנראים כמו משטחי דשא ענקיים. בשדות הבור אפשר לראות את מגוון הנבטים של צמחי הבר שנבטו לרגלי השלדים של צמחי האם. הגיאופיטים שהוציאו את פריחתם מיד אחרי הגשמים הראשונים, בולטים בהדרם לאורך כל ימי החנוכה כגון: כדן קטן פרחים, בן חצב סתווני, כרכום חורפי, סתוונית היורה ובמקומות גבוהים גם ראשוני הרקפות.

[למאמרים נוספים]