מפגעים ומזהמים   \ אהוד קלפון

האוויר שאנו נושמים, מכיל מזהמים רבים, העולים ויורדים בריכוזם בתנודות יומיות, בשינויי מזג אוויר ובעונות השנה. אנו מריחים לעתים, גופרית דו חמצנית מרוכזת באוויר ולא מרגישים את המזהמים האחרים שאותם אנו נושמים ביחד עם הפיח והאבק. טוענים שהמזהמים העיקריים באוויר שסביבנו, הם חלקיקי אבק, פיח, גופרית דו חמצנית (SO2 ), חנקן דו חמצני (NO2), פחמן חד חמצני (CO ), אוזון ( O3), עופרת ועוד. מזהמים אלה מהווים סכנה למערכת הנשימה והריאות של בני אדם ובפרט של הילדים.

מפגעים סביבתיים רבים הם טבעיים, שאין לנו שליטה עליהם, אולם אם נוסיף עליהם את המזהמים הרבים שאנו מייצרים, הרי שבעוד כמה דורות, צאצאינו יחיו בעולם שכולו רע ולא ידידותי. להלן מספר דוגמאות למפגעים הבאים מהטבע ולמזהמים פרי יצירתו של האדם.  

מפגעים טבעיים: גזים טבעיים הנפלטים מביצות כגון מיתן (CH4) ואחרים, סופות עזות (טורנדו, ציקלון, הוריקן). שיטפונות מי ים ונהרות. כיסוי עמקים פוריים בסחף אדמה דק. ארוזיה של חופים. בצורת ודלדול מקורות מי השתייה. התקדמות המדבר צפונה (באזורנו), ימי חמסין רבים ושריפות ביער. קרה בעמקים ונזק לגידולים חקלאיים.

התפרצות הרי געש ורעידות אדמה.  צונאמי (הצפת חופים בגלי ים גבוהים). פלישות ארבה והשמדת שטחי מזרע ירוקים. קרינות מזיקות (קרניים אולטרא סגוליות מהשמש, קרינה קוסמית המגיעה מהחלל, קרינה מגז רדון רדיואקטיבי הנמצא באדמה ובסלעים). התפרצות מגפות על ידי חיידקים ווירוסים. התנגשות אסטרואיד בכדור הארץ והכחדה המונית של מיני החי והצומח ואולי סוף.

מפגעים הנגרמים על ידי האדם: זיהום הסביבה בפסולת מוצקה. חלחול חומרים מסוכנים (מתכות כבדות וביוב) למי תהום. זיהום מקורות מי השתייה המצטמצמים בעולם, זיהום חופים, אגמים, ימים ואוקיינוסים. זיהומי אוויר בגזים רעילים לאדם, לחי ולצומח (על ידי מפעלים ורכבים השורפים דלק פוסילי). פגיעה בשכבת האוזון הדקה בגובה האטמוספרה, מאפשרת חדירה של קרניים אולטרה סגוליות.

פגיעה במערכות אקולוגיות מקומיות מאוזנות, על ידי החדרת בעלי חיים וצמחים זרים. ריסוסים כימיים מרעילים את המזון וגורמים להתפתחות מזיקים חדשים בחקלאות. כריתת היערות והפחתת מייצרי החמצן לאטמוספרה. שריפת אשפה, גזם עצים ומדורות, גורמים לזיהום הסביבה על ידי דיאוקסין (חומר רעיל) ועל ידי חלקיקי פיח המרחפים באוויר.

קרינה רדיואקטיבית מסוכנת לבריאות (על ידי פיצוצים ותקלות בכורים גרעיניים). אפקט החממה (התחממות כדור הארץ כתוצאה מפעילות האדם והנזקים הנלווים מכך). המלחת אדמות חקלאיות פוריות (על ידי השקיה במים מליחים), סחיפתן או כיסוין בסחף. פעילות מצטברת (שלילית) של האדם, עלולה להביא את הסוף לנזר הבריאה.

לא תמיד מודעים לסכנה הגדולה שיש מזיהום מולקולות דיאוקסין (Dioxin) הנפלטות לאוויר עם הפיח. הן מסוכנות יותר לבריאות האדם לטווח הרחוק מיתר המזהמים. אלה הן מולקולות אורגניות המורכבות מפחמן, מימן, חמצן וכלור שיכולות להתקיים למעלה מעשרים שנה מבלי להתפרק.

מולקולות דיאוקסין נוצרות בתעשיות להפקת חומרי הדברה (כלורו- אורגניים), משריפת דלקים, שריפת עצים במדורות ומשריפות הפורצות ביערות. אולם עיקר הזיהומים באים משריפת אשפה עירונית ואשפה ביתית שבהן נוצרת כמות גדולה של פיח ודיאוקסין. רעל הדיאוקסין חודר לגופם של אוכלי העשב דרך המזון והמים וחודר לגופם של בני אדם מירקות ופירות ומבשר וחלב מזוהמים. מסתבר שקרוב ל40% מכלל הדיאוקסינים המזהמים את הסביבה, באים משריפת אשפה, פחם ועוד.

לרשימות נוספות של אהוד קלפון - מרצה למדעי הטבע והסביבה במכללת גורדון לחינוך בחיפה - הקש כאן

מופעל ע"י מידע - פרסום באינטרנט ובעלוני מידע