ציפורים עם שמות עבריים   \ אהוד קלפון

שמות הציפורים המוכרים לנו היום, נלקחו מקורות שונים, כגון התנ"ך, הסופרים והמשוררים העבריים וחוקרי הטבע בזמנים השונים. רבים משמות העופות בתנ"ך, מוזכרים בהקשרים שונים ואלה חלק מהשמות: תור, עגור, חסידה, עיט, סיס, יונה, איה, נשר, נץ, דיה, שליו, דיה, תחמס, זמיר, שחף, בת יענה, פרס, ינשוף, כוס, עזנייה, שלך, דוכיפת, רחם, שעיר, תנשמת, עורב, דרור, אנפה, זרזיר, ברבור, שכווי, סנונית, קורא, לילית ועוד.

דוגמאות של ספרים ופרקים בתנ"ך היכן שהם מוזכרים: בספר ויקרא (פרק י"א פסוקים  13 – 20 ), הם מוזכרים כעופות אסורים במאכל. בירמיהו (פרק ח, פסוק 7) כתוב: " גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותור וסיס ועגור שמרו את עת בואנה". באיוב (כ"ח, 7) כתוב: " נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה".

כתוב בספר בראשית (ח , 8 ): " וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה". ישעיהו כותב: "תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה כי נתתי במדבר מים" (פרק מ"ג, 20 ). בשיר השירים (פרק ב, פסוק 12 ) כתוב: " עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו". בספר דברים ( י"ד, 16 ) אנו קוראים על שלושה דורסי לילה: "את הכוס והינשוף והתנשמת".

גם ישעיהו כותב על עופות דורסי לילה. "ומלאו בתיהם אוחים ושכנו בנות יענה ושעירים ירקדו" (פרק י"ג , 21), "שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח" (פרק ל"ד , 14).

מנדלי מוכר ספרים הוסיף את השמות, גדרון, פפיון, חנקן, נחליאלי, ירגזי, סבכי, חוחית, ירקון, עפרוני ועוד, בספרו "תולדות הטבע" (משנת 1836).

חוקר הטבע ישראל אהרוני, הוסיף את השמות חיוואי, עקב, כוס, אוח, דוחל, זרון הסוף, שקנאי, נקר, בולבול, סלעית ועוד, בספר "תורת החי" ( משנת  1933 ). המשורר ביאליק, טבע את השם "שלדג" וכתב את הסיפור "מי ענד לדוכיפת ציצת נוצה". "ויאמר שלמה אל הדוכיפת: "ההטב התבוננת בטרם תשאלי?" ותען הדוכיפת: "אני ועמי התבוננו בדבר היטב, וזאת שאלתנו מעם המלך: "יותן נא לכולנו ציצות זהב עטרות לראשינו" ויאמר המלך: "...ציצת זהב תהיינה לכן...".

חוקר הטבע והמורה יהושע מרגולין, נתן את השמות עורבני וקיווית, וכתב סיפור לילדים בשם "שיחות ציפורים" בנוסף לספרי הזואולוגיה שכתב ופרסם. אחרי קום המדינה ניתנו שמות רבים על ידי האקדמיה ללשון העברית, שפרסמה (בשנת 1965) ספר בשם "שמות בעלי חיים של ארץ ישראל, מחלקת העופות". במגדיר לציפורי ארץ ישראל של היום, הנקרא "הציפורים" ( משנת 2003 ), נוספו עוד שמות כגון, צופית בוהקת והוחלפו שמות אחרים.  

לרשימות נוספות של אהוד קלפון - מרצה למדעי הטבע והסביבה במכללת גורדון לחינוך בחיפה - הקש כאן

מופעל ע"י מידע - פרסום באינטרנט ובעלוני מידע