מדבור הארץ   \ אהוד קלפון

בשנים האחרונות אנו חשים שינויים במזג האוויר העולמי כגון חום וקור, שיטפונות, בצורות, שריפות, הוריקנים ועוד. אפקט החממה עלול לגרום להתחממות מוגברת של כדור הארץ שיביא להמסת הקרחונים בקטבים, לעליית גובה פני הים ולהצפת שטחים נמוכים. המדבריות עלולים להתרחב (הנגב המדברי עלול לנוע צפונה), ארצות צפון מערב אירופה עלולות להתקרר עקב השיבושים בזרם הגולף החם שלא יגיע לשם ועוד מפגעים למיניהם.

המידע המצטבר מהמחקרים ברחבי העולם, תומך בתיאוריה שלפיה התחממות כדור הארץ נובעת בעיקר מפעילות האדם. אנו עוקבים אחר מחקרים הטוענים, שהאזורים הצחיחים ברחבי כדור הארץ הולכים ומתרחבים על חשבון האזורים החקלאיים הפוריים. כבר היום 40% משטח כדור הארץ הוא סמי ארידי (חצי מדברי) ומדברי והכיוון הוא ברור לטובת המדבור המלא של אזורים אלה ואחרים.

התוצאה תהיה חוסר מים להשקיה ולשתיה, התמעטות הקרקעות החקלאיות והמלחתן, הצמחייה הטבעית תפחת עד שתעלם ולא יהיה מרעה לצאן. הגורמים למדבור יכולים להיות טבעיים, בתהליך ארוך של אלפי שנים, או בתהליך מהיר כתוצאה מפעילות האדם. זה קורה בימינו בתוך פחות ממאה שנה, בגלל פליטת גזי החממה, הגורמים להתחממות כדור הארץ.

אפקט החממה נובע מזה שפחמן דו חמצני וגזים אחרים המצויים באטמוספרה של כדור הארץ, אינם מאפשרים לחום הנפלט מן האדמה לברוח אל החלל. החום מוקרן בחזרה אל האדמה כמו בחממת פרחים שבה נשמרת טמפרטורה נוחה לגידולים לא עונתיים. אם לא הייתה קיימת תופעה זו בכדור הארץ, הטמפרטורות היו נמוכות מאוד והחיים היו שונים או שלא קיימים (כמו על הפלנטות השכנות במערכת השמש).

מכאן שאפקט החממה חשוב מאוד לקיום החי והצומח והאורגניזמים למיניהם על פני כדור הארץ. בשנים האחרונות, רואים שתהליך זה הולך ומתגבר בגלל העלייה בריכוז CO2 וגזי חממה אחרים. טוענים שמאז ראשית המאה העשרים, עלתה הטמפרטורה הממוצעת בעולם בחצי מעלה צלזיוס ובסוף המאה היו השנים החמות ביותר.

מאז שהתפתחה התעשייה והתרבו הרכבים, שורפים פחם ונפט, הפולטים לאטמוספרה כמויות גדולות של גזים רעילים לאדם ולסביבה ושיעור הפחמן הדו חמצני הולך וגובר. על מנת להאט את תהליך המדבור ואולי למנוע אותו, חייבים להפחית מיד את פליטת גזי החממה, לחסוך באנרגיה ולעבור לאנרגיה נקייה.

למשל המעבר משריפת דלק ופחם לשריפת גז טבעי במפעלים ובתחנות כוח ליצירת חשמל תקטין את פליטת פחמן דו חמצני מ  30%  עד 45% . אם יגבר השימוש באנרגיה סולארית, באנרגיית רוח ובגז טבעי (ולא בדלק ופחם) יפחת זיהום האוויר בגזי החממה  ב70%  לפחות.

לרשימות נוספות של אהוד קלפון - מרצה למדעי הטבע והסביבה במכללת גורדון לחינוך בחיפה - הקש כאן

מופעל ע"י מידע - פרסום באינטרנט ובעלוני מידע