זוהר הקטבים   \ אהוד קלפון


הזוהר הצפוני והדרומי, מתרחשים בו זמנית מעל לקטבים המגנטיים של כדור הארץ, בממוצע כל יומיים שלושה. זוהי תופעה אופטית של אורות צבעוניים, כשהירוק הוא השכיח והדומיננטי והכחול והאדום נדירים יותר.
הזוהר שמעל לקוטב הצפוני נקרא Aurora Borealis והזוהר שמעל לקוטב הדרומי נקרא Aurora Australis .
לאחרונה (08), החוקרים זיהו את המכניזם, היוצר את הסערות האלקטרומגנטיות בחלל, הגורמות לתופעת האורות הצבעוניים באטמוספרה שמעל לשני הקטבים המגנטיים של כדור הארץ.
הסערה האלקטרומגנטית, מתרחשת בגובה 128 אלף ק"מ, כשליש המרחק שבין ארץ לירח. קווי השדה המגנטי של כדור הארץ, נמתחים אל תוך החלל, בעזרת אנרגיה סולארית ושבים (כמו קפיץ) ומתחברים עם כדור הארץ. בתופעה זו הנקראת "התחברות מגנטית מחדש" משתחררת אנרגיה רבה, הגורמת ליצירת צבעי הזוהר הצפוני והדרומי מעל לשני הקטבים.
מהמחקרים האחרונים שנעשו, מהחלל ומהארץ, על ידי NASA וחוקרים נוספים, הגיעו למסקנה, שגלי הקרינה האלקטרומגנטיים הנמתחים אל החלל (בהשפעת השמש) ונמשכים בחזרה לכדור הארץ, יוצרים קצר חשמלי ומשחררים את האנרגיה היוצרת את הזוהר הצבעוני מעל לקטבים.
יש חוקרים הטוענים, שהאירועים האלקטרומגנטיים בחלל, מתרחשים הרבה יותר קרוב לכדור הארץ ולא בשליש המרחק מהירח, אך יתר הסבריהם לתופעה דומים.
החוקרים מקווים, שהממצאים יעזרו להבין את הסערות הגיאומגנטיות, המפריעות לעתים לתקשורת ועלולות לפגוע בחלליות ובאסטרונאוטים המקיפים את כדור הארץ.
מי שמעוניין לראות את זוהר הצפון, כדאי שיסע לנורבגיה (או לארצות צפוניות אחרות), מצפון לקווי רוחב 70 , כשהלילות עדיין חשוכים והשמים לא מעוננים. עדיף להגיע לשם בחודשי האביב וליהנות גם מהטבע המתעורר מתרדמת החורף הארוכה.
 

לרשימות נוספות של אהוד קלפון - מרצה למדעי הטבע והסביבה במכללת גורדון לחינוך בחיפה - הקש כאן

מופעל ע"י מידע - פרסום באינטרנט ובעלוני מידע