מתקפת זבובים בקיץ   \ אהוד קלפון

חשוב לזכור, שהטיפול החשוב ביותר נגד זבובים, הוא במניעת התרבותם. זבובים מתרבים בחומרים אורגניים לחים או רטובים, שם נעשית הטלת הביצים, התפתחות הרימות ויציאת נחילי זבובים מהגלמים. למשל זיבול שדות שלחין בזבל פרות לח, בתוספת השקיה, מגביר את התרבות הזבובים ותפוצתם לכול הסביבה.

זבובים מתרבים בערמות זבל לח שנערמו ליד הרפת, בלשלשת עופות, בגללי בעלי חיים במשק וליד הבתים. יש להימנע מלפזר זבל בעלי חיים על הדשאים ובגינות הנוי שליד הבתים, אלא רק קומפוסט מעובד היטב.

בטיולינו בשדות שמסביב, אנו נתקלים לעתים בפגרים של בעלי חיים שלא טרחו לקבור אותם, והם מהווים מקור נוסף להתרבות זבובים למיניהם.

כאשר מתקפת הזבובים כבר בעיצומה, חשוב לגייס את מערך ההדברה האזורי, כדי לפתור את הבעיה באופן רחב וכוללני. אולם עד שזה קורה, אנו חייבים להתגונן באופן פרטני מהזבובים על ידי הצבת מלכודת דבק או מלכודת חשמלית במקומות המתאימים.

הזבובים מהווים מטרד לאדם לא רק מהידבקותם העקשנית והחוזרת לעורנו, אלא שהם עלולים להעביר גורמי מחלות מעיים ואף דלקות עיניים. ככל שיש יותר נחיתות של זבובים על מזונותינו החשופים, כך עולה הסיכוי לזיהומי מזון והידבקות בגורמי מחלות. הם נוחתים על גללי בעלי חיים, פגרים, חומרי פסולת רקובים, ונושאים בגופם, ברגליהם ובחדק הפה את שלל החיידקים ונוחתים על עורנו ועל מזונותינו.

זבוב הבית – Musca domestica    הוא חרק מפרוקי הרגליים, שחי בסמיכות למעונו של האדם מקדמת דנה. הוא ניזון ממזונו, מלקק את עורו העשיר בחומר אורגני עם תאים מתים, ונעלם בעונת החורף. הוא פועל ומתרבה בטמפרטורה שמעל 18 מ"צ וכמעט שלא נראה בטמפרטורה שמתחת ל 16 מ"צ.

מחזור חייו של זבוב הבית, כולל ארבעה שלבים: שלב הביצה, שלב הרימה, שלב הגולם ושלב הבוגר (שהוא הזבוב המטריד). הנקבה מטילה עד 150 ביצים בהטלה אחת, בחומר אורגני לח ורקוב, מהן בוקעות רימות הניזונות מהרקב, הן מתגלמות ומהן יוצאים זבובים בוגרים.

תהליך זה נמשך שבוע עד עשרה ימים, לכן יש להדבירם לפני שיוצאים זבובים בוגרים,  העפים לכול רוח ונמשכים לאדם ולמעונו. מאחר שזבוב הבית חי בממוצע כחודש ימים, כל זוג זבובים מסוגל להעמיד מאות צאצאים במהלך חייו.                   

לרשימות נוספות של אהוד קלפון - מרצה למדעי הטבע והסביבה במכללת גורדון לחינוך בחיפה - הקש כאן

מופעל ע"י מידע - פרסום באינטרנט ובעלוני מידע