זמזום דבורים נגד מזיקים   \ אהוד קלפון

במחקר שנערך בסוף שנת 2008 , בגרמניה ובארה"ב, התברר שזמזום דבורים, מונע מזחלים מזיקים לאכול עלים, של גידולים חקלאיים.
למחקר זה, נבחר אחד מזחלי החרקים המזיקים, שתוקף למעלה מ 50 מיני צמחים. זחל הוא שלב בגלגול מלא של חרקים, המתחיל מביצה שממנה בוקע זחל זעיר. הזחל אוכל רוב הזמן, וגדל מאוד, עד שהוא מתגלם, וממנו יוצא חרק בוגר.
הזחל שנבחר למחקר, שייך לחרק בשםSpodoptera exigua , בעל תיאבון רב, ולא בררן מדי במיני הצמחים, שאת עליהם שהוא אוכל.
הזחלי החרק, משמשים טרף לצרעות שונות, לכן הם מצוידים בזיפים (כמו סנסורים), המסוגלים לאתר תנועת כנפיים של צרעות ולהתחמק מהן. עם התקרב צרעה לזחלים, הם חשים בה, ומיד מפילים עצמם על האדמה, כך שקשה לאתרם.
דבורים, שאינן אוכלות זחלי חרקים (כי הן צמחוניות), זמזום כנפיהן דומה בצלילו לזה של הצרעות. כאשר הזחלים שומעים זמזום דבורים, זה נשמע להם כזמזום צרעות, ומיד הם מפסיקים לנגוס בצמח ומתרחקים ממנו. כל זמזום כזה, גורם לזחלים אי שקט, מפריע להם להתרכז באכילה, ואז הם נופלים לאדמה ונעלמים.
עד כה הייתה דעה בקרב החוקרים, שצמחים שעליהם נפגמו מזחלים, לא היו אטרקטיביים עבור הדבורים, אך לאחר המחקר התברר, שצמחים שבהם מבקרות דבורים, אינם אטרקטיביים לזחלי החרקים.
לצורכי ניסוי, העמידו החוקרים שני אוהלים בשדה, שבהם היה מגוון רב של צמחים, ומספר רב של זחלים של החרק "ספודופטרה" (המוזכר לעיל). אוהל אחד היה פתוח לכוורת דבורים, שנמשכו לצמחים ולמיכל מי סוכר שהונח שם עבורן, ואוהל שני היה חסום בפני דבורים, שלא יכלו לעוף לתוכו ולזמזם סביב הצמחים שבו.
התוצאה הייתה, שבאוהל הראשון, שבו בקרו הדבורים, לא הייתה התקפת זחלים על העלים, ובאוהל השני שבו לא בקרו הדבורים, עלי הצמחים נאכלו על ידי הזחלים.
ערכן הרב של הדבורים, היה ידוע מאז ומתמיד לחקלאים בכל העולם. הן יוצרות דבש, חומרים מזינים ורפואיים, חומרים אנטיספטיים, מאביקות פרחים ומעלות בכך את יבולי השדה. אך לאחרונה, נודע על עוד תועלת שדבורים מביאות באופן עקיף. הן יוצרות הגנה ביולוגית על הצמחים בזמן מעופן, דבר שיוכל לחסוך בעתיד ריסוסים יקרים ומסוכנים לסביבה ולאדם.

לרשימות נוספות של אהוד קלפון - מרצה למדעי הטבע והסביבה במכללת גורדון לחינוך בחיפה - הקש כאן

מופעל ע"י מידע - פרסום באינטרנט ובעלוני מידע