מים במשורה   \ אהוד קלפון

"..ומים במשורה תשתה.." (פרקי אבות , פרק שישי, ד).

בעיית המים הזמינים לשתייה ולחקלאות, הולכת ומחריפה בארץ ובאזורים רבים בעולם. כדי להתגבר על המחסור ולהמשיך לשרוד בתנאי קיום סבירים, חייבים לפעול במגוון דרכים. הדרך הטובה מכולן היא חינוך למשמעת עצמית וציבורית, בשימוש נכון וחסכוני במים בתוך הבית, בגינה, בחקלאות ובתעשייה. יחד עם זה, חייבים להשקיע הרבה יותר במחזור שפכים, בהתפלת מי ים, ובמחקר. רצוי לאמץ מגוון צמחי נוי, מתוך צמחי המדבר שלנו, ומאזורים שחונים אחרים בעולם, הצורכים מעט מים לקיומם.
בארץ ים תיכונית, סמי ארידית (חצי מדברית) כשלנו, חייבים לוותר על צמחי תעשייה בחקלאות, הצורכים מים רבים, או לגדלם רק במי קולחין ממוחזרים. יש להשקות רק בשעות הערב והלילה, כדי למנוע התנדפות מיותרת של מים, בחום היום. רצוי להשקות צמחים בטפטפות, שבעזרתן מגיעים המים הישר לשורשים, ולא בממטרות או בצינור. ארצנו אינם מתאימה לגידול כרי דשא ענקיים, הדורשים השקיה לאורך כל חודשי הקיץ, לכן רצוי להשתמש בתחליפים ללא השקיה.
לחוקרים בעולם, הייתה ידועה כבר מהמאה התשע עשרה, התופעה הנקראת הידרוטרופיזם (Hydrotropism), כלומר יכולתו של הצמח לשלוח את שורשיו לעבר מקורות המים בקרקע. במכוני מחקר שונים, מנסים כעת לייצר זני צמחים (טרנסגניים) בהנדסה גנטית, שבהם יש מערכת שורשים, המסוגלת לגלות כל טיפת מים בקרקע ולנצלה. לאחרונה התגלה גן בצמחים, האחראי על תופעת "הידרוטרופיזם" (משיכת השורשים למים), ומנסים לשלבו בתאי הגידולים החקלאיים ובצמחי הנוי. שילוב זה, ישפר את סיכויי השורשים להגיע לכל טיפת מים בקרקע, ויאפשר חיסכון במי השקיה, בגידולי שלחין בקיץ.
המים המלוחים בכדור הארץ מהווים 96.5% , והמים המתוקים רק 3.5% , שמהם מנצל האדם 0.3% לצרכיו. 70% מהמים המתוקים, נמצאים במצב צבירה מוצק בקרחונים בהרים ובקטבים, 29% נמצאים באקוויפרים בעומק האדמה, וצריך להשקיע אנרגיה כדי להעלותם אל פני השטח, ורק 1% מהמים, נמצאים על פני האדמה. 87% מהמים המתוקים שעל פני היבשות, נמצאים באגמים, 11% בתוך ביצות, ורק 2% זורמים בנהרות ובנחלים.
בישראל צורכים כשני מיליארד קוב מים בשנה, בחקלאות, בתעשייה, בערים ובבתים. 1,800 מיליון מ"ק מים, מגיעים מהכנרת, מאקוויפר החוף ומאקוויפר ההרים, ועוד כ 260 מיליון קוב מי קולחין, המנוצלים לגידולים חקלאיים. מכלל המים הזמינים בישראל, 64% מנוצלים לחקלאות, 30% לצריכה ביתית ועירונית, ו 6% לתעשייה. מים רבים בערים ובשדות, אובדים מדליפת צינורות, ומיליוני קוב מי שפכים עדיין זורמים לנחלים ולים ומזהמים. עם חלוף השנים, האוכלוסייה גדלה, צריכת המים עולה, ונזדקק לתוספת מתמדת של מיליוני קוב בכל שנה. מכאן שחייבים למחזר יותר שפכים, להתפיל מאות מיליוני קוב מים (בטכנולוגיה שישראל מייצאת לעולם), להגביר את זריעת העננים בחורף, לאמץ גידולים חקלאיים מתאימים לאזורים שחונים, ומעל לכל לחסוך, ולצרוך מים במשורה.

לרשימות נוספות של אהוד קלפון - מרצה למדעי הטבע והסביבה במכללת גורדון לחינוך בחיפה - הקש כאן

מופעל ע"י מידע - פרסום באינטרנט ובעלוני מידע