שיחת העשבים   \ אהוד קלפון

כאשר מדברים על תקשורת בין יצורים, מתכוונים בדרך כלל לקשר בין בעלי חיים, ובינם לאדם. מעטים מאוד האנשים החושבים על תקשורת אפשרית בין צמחים לבין עצמם, ובינם לבין עולם החי, כולל האדם. לאחרונה אנו קוראים על חוקרים, המנסים את כוחם בתחום זה. פרופסור Richard Karban מאוניברסיטת קליפורניה, פרסם מאמר בכתב העת Ecology ביוני 2009 , ובו הוא מתאר תקשורת בין צמחים, ועם יצורים מעולם החי. הוא מתאר צמחי בר, שחגבים אכלו את עליהם, והגיבו ביצירת חומרים מרים, שמנעו המשך אכילתם. חומרים אלה, התנדפו מהעלים לאוויר, ונקלטו בצמחים אחרים הגדלים בסביבתם. צמחים אלה, הגיבו על הגירויים שקלטו מהצמחים המותקפים, יצרו חומרים רעילים או מרים בעצמם, שמנעו את אכילת עליהם על ידי החגבים. במקרה זה, אפשר לראות תקשורת ברורה שהצילה צמחים אחרים מתקיפה. הצמחים פלטו חומרי הגנה ואזהרה כימיים לאוויר, שנקלטו על ידי צמחים שכנים, ויצרו את החומרים בעצמם, שהצילו אותם מהמזיקים. הסתבר למשתתפים במחקר, שהגירויים נקלטו על ידי צמחים מאותו המין, וגם על ידי צמחים ממינים שונים. הם בדקו צמח בר המכסה שטחים נרחבים בקליפורניה בשם Artemisa tridentata וגילו שיש בין הפרטים תקשורת הגנה מפני אויבים, ועליהם נאכלים פחות מאשר צמחים אחרים. צמחים מאותה משפחה שנשתלו בצפיפות בעציץ, גדלו תוך תחרות ביניהם. אך כאשר נשתלו בעציצים נפרדים וסמוכים, הם העבירו ביניהם "מסרים", כדי להתגונן מאויבים משותפים, האוכלים את עליהם. צמחים מסוגלים להגיב לגירויים, הבאים גם מחרקים המאביקים את פרחיהם, ומבעלי חיים המפיצים את זרעיהם. הם כנראה חשים תשדורות מסוגים שונים, המגיעות מכל עבר אל סביבת מחייתם.
בראשית האביב, ראיתי בעצי אורן, בכניסה לנופית, קני זחלים של טוואי בשם "תהלוכן האורן" (Thaumetopoea wilkinsoni ). הזחלים אכלו את עלי האורן בשעות הלילה והתכנסו בקן במשך היום. רק עצים אחדים הותקפו על ידי הזחלים, ויתר העצים, קלטו כנראה את ה"מסר" בצורת חומר שנפלט מעלי האורנים המותקפים, והם פיתחו חומרים שדחו את הזחלים. נקבת הטוואי, מטילה את ביציה על מחטי האורן, וכעבור כחודש וחצי בוקעים זחלים זעירים מהביצים, האוכלים את עלי האורן. במשך כחודש וחצי, הזחלים אוכלים, גדלים ומתנשלים, ובזמן זה הם בונים קן בין ענפים ומתכנסים בתוכו. הקן יוצר מיקרו אקלים נוח עבור הזחלים המתכנסים בו בחום היום, ויוצאים בלילה למסע אכילת עלי האורן. בסוף האביב הם יורדים לאורך הגזע בתהלוכה אל האדמה, מתחפרים בה ומתגלמים עד לסתיו. אפשר לראות שבאותו העץ יש ענפים שלא הותקפו, כי הספיקו ליצור הגנה בעקבות ה"מסר" שקבלו מענפים שנפגעו. יש אנשים המאמינים ביצירת קשר חם עם צמחי הבית וצמחי הגינה, המטיב עם גידולם, לעומת הזנחה וניקור הגורמים לנבילתם. יש גם אנשים היוצאים אל השדות ואל היערות, ומחבקים עצים, לקליטת אנרגיה מגזעיהם.
בשנת 1973 , יצא ספר עממי, בשם " The Secret Life of Plants " על ידי שני מחברים ( P. Thompkins & C. Bird ), שבו הם כותבים: "צמח הנמצא בסכנה, או שהוא ניזוק, מפתח הגנה, העוברת גם אל הצמחים שמסביבו". בשנת 1995 יצא ספר המתאר קשר עם הטבע בשם Reconnecting with Nature שנכתב בארה"ב על ידי Michal J. Cohen , המתמקד ביחסי גומלין בין מרכיבי הסביבה, ובין הסביבה והאדם. רבי נחמן מברסלב, שחי בין השנים 1772 – 1810 באוקראינה, הדגיש בחייו את הקשר עם ארץ ישראל, השמחה שבלב, והחיבור עם הטבע, שהתבטא ב"שירת העשבים". הקשר של האדם אל הצמחים, הוא רב שנים, עוד לפני שהחל לאמץ את זרעיהם לגידולים חקלאיים.

 

לרשימות נוספות של אהוד קלפון - מרצה למדעי הטבע והסביבה במכללת גורדון לחינוך בחיפה - הקש כאן

מופעל ע"י מידע - פרסום באינטרנט ובעלוני מידע