אמברוסיה מזיקה   \ אהוד קלפון

ידוע מכבר הימים, שצמחים שפלשו לאזורים חדשים, גרמו להפרעות אקולוגיות שונות, פרמו את מרקם מארג המזון בבית הגידול, וגרמו לשינויים במגוון המינים (Biodiversity) של הסביבה הטבעית. במהלך למעלה ממאה שנה, הובאו לארץ צמחים רבים על ידי האדם, לנוי או לחקלאות, וזרעים הגיעו גם באקראי באוניות ובדרכים אחרות.

רוב הצמחים הפולשים, שהגיעו לכאן, גדלו קודם לכן בצורה מאוזנת, בסביבתם הטבעית, מבלי שהכניעו צמחים אחרים. אך כאשר הגיעו לסביבה חדשה, הם הצליחו להכניע את הצמחים המקומיים ותפשו את מקומם. רק חלק קטן מהמינים, השתלבו עם הצמחייה המקומית, מבלי להשתלט על שטחיה. יש צמחים המוכרים לנו מילדות, כמו חמציץ נטוי, שאנו אוהבים ללעוס את גבעוליו, ונראה לנו מקורי בארץ ישראל, אך למעשה הוא צמח זר שפלש לכאן. רבים אחרים כגון קיצת מסולסלת, שיטה כחלחלה, נר הלילה החופי, לכיד הנחלים, טבק השיח ועוד, גם הם זרים ולא מקוריים באזורנו.               

מראשית שנת 2000 , הולך ומתפשט בהסתר, צמח חדש, הגדל בגדות נחל אלכסנדר, בשרון, בעמק חפר, ליד זיכרון יעקב ובעוד מקומות, שמקורו מדרום ארה"ב.

זהו צמח עשבוני רב שנתי, בשם "אמברוסיה מכונסת" (Ambrosia confertiflora ) הפורח בצהוב, מחודש מאי עד חודש אוקטובר, ונראה כחלק מצמחיית גדות הנחל, המגיעה לשיא פריחת בשלהי הקיץ וראשית הסתיו. הצמח שייך למשפחת המורכבים, הוא חד ביתי, כלומר יש בו פרחים עלייניים (נקביים), ופרחים אבקניים (זכריים), ועליו גזורים, מנוצים ומסורגים. אבקת פרחיו, עלולה לגרום סבל לאנשים אלרגיים בעונת הקיץ, שבה אין פריחה בשדות. 

הוא מתפשט מהר באמצעות זרעיו הרבים, ובעזרת קני השורש הזוחלים מתחת לאדמה. הוא מהווה מטרד גדול, כעשב רע, בשטחים חקלאיים מעובדים, ובשטחי בור, שם הוא עלול להשתלט על הצמחייה הטבעית שמסביבו.

צמח אחר שהובא מדרום ארה"ב, בשנות השבעים של המאה העשרים, בשם "טיונית החולות", נזרע בחולות מפרץ חיפה, והיום התפשט עד לשפלה ודרומה. הוא מכניע את צמחיית החולות המקומית הגדלה סביבו, פולש לגנים ולשדות שלאורך החוף ואי אפשר להכניעו בשום דרך.

בזמן שבחולות החוף, הולך ומופר מגוון המינים הטבעי, על ידי טיונית החולות,  בשדות החקלאיים נפגעים היבולים, באופן ישיר על ידי צמחי אמברוסיה.

לרשימות נוספות של אהוד קלפון - מרצה למדעי הטבע והסביבה במכללת גורדון לחינוך בחיפה - הקש כאן

מופעל ע"י מידע - פרסום באינטרנט ובעלוני מידע