יום המים העולמי   \ אהוד קלפון

בחג האביב, אנו נפרדים מהמטר, לחודשים רבים, עד לבוא היורה בסתיו. גידולי בעל (ללא השקיה) הגדלים באביב ובקיץ, תלויים במשקעי החורף כדי לתת את תנובתם, אך התמעטות הגשמים, מונעת את גידולם. בשנת 1992 הוחלט באו"ם להקדיש יום בשנה (ב 22 במרץ) לבעיות המים בעולם, שיקרא "יום המים העולמי" (World Water Day). המטרה היא להעלות את מודעות האנשים, לבעיית המים הזמינים לשתייה ולחקלאות ברחבי העולם. השנה (2010 ), יום זה מוקדש לאיכות המים, לאיכות הסביבה, ולבריאות האדם. זה מחייב חיסכון במים, שמירת איכותם, השקעה במחזור שפכים, התפלת מים מלוחים, מחקרים ועוד.

כיום בישראל, 20% מצריכת המים המתוקים מגיעים מהכנרת (המצטמקת), 65% ממאגרים תת קרקעיים (אקוויפרים), וכן 15% ממים מותפלים. המים המלוחים בכדור הארץ מהווים 96.5% , והמים המתוקים רק 3.5% , שמהם מנצל האדם 0.3% לצרכיו. 70% מהמים המתוקים, נמצאים במצב צבירה מוצק, בקרחונים בהרים ובקטבים, 29% נמצאים באקוויפרים בעומק האדמה, ורק 1% מהמים, נמצאים על פני האדמה. 87% מהמים המתוקים שעל פני היבשות, נמצאים באגמים, 11% בתוך ביצות, ורק 2% זורמים בנהרות ובנחלים. נוסף על אלה, 20% מכלל היבשות בעולם הם אזורים מדבריים, בפרט בחגורת המדבר העולמית, המשתרעת בין 30 מעלות צפון לבין 30 מעלות דרום. מגדירים מדבר כאזור שבו יורדים פחות מ 200 מ"מ משקעים.

לחוקרים בעולם, הייתה ידועה כבר מהמאה התשע עשרה, התופעה הנקראת הידרוטרופיזם (Hydrotropism), כלומר יכולתו של הצמח לשלוח את שורשיו לעבר מקורות המים בקרקע. במכוני מחקר שונים, מנסים לייצר זני צמחים (טרנסגניים) בהנדסה גנטית, שבהם יש מערכת שורשים, המסוגלת לגלות כל טיפת מים בקרקע ולנצלה. לאחרונה התגלה גן בצמחים, האחראי על תופעת "הידרוטרופיזם" (משיכת השורשים למים), ומנסים לשלבו בתאי הגידולים החקלאיים ובצמחי הנוי. שילוב זה, ישפר את סיכויי השורשים להגיע לכל טיפות המים בקרקע, ויאפשר חיסכון במי השקיה, בגידולי שלחין בקיץ.

החומרים בטבע, מתכווצים בדרך כלל בטמפרטורות נמוכות (נפחם קטן), ומתפשטים בטמפרטורות גבוהות (נפחם גדל), אך לא המים. אנומליה של המים היא תופעה ייחודית, שבה נפחם גדל במצב מוצק (קרח), וקטן במצב נוזל (מים). עם ירידת הטמפרטורה של המים, יש ירידה בנפחם, עד לארבע מעלות צלזיוס בלבד. מארבע מ"צ ומטה עד לקיפאון באפס מ"צ, הם מתפשטים ונפחם גדל ב 10% . כתוצאה מכך, הקרח שמשקלו הסגולי קטן יותר מהמים, צף על פניהם, כמו הקרחונים בקוטב הצפוני, וקוביות קרח בכוס מים. בהידרוליזה, אפשר לפרק מולקולת מים (H2O) לחמצן ומימן, לנצל את גז המימן לאנרגיה, ואת החמצן לצרכים אחרים.

יצורים חיים, לא יתקיימו בכדור הארץ ללא מים, כי המסה העיקרית שלהם מורכבת ממים. למשל: מדוזה מורכבת מ 99% מים, תולעי האדמה (שלשולים) 80% , צפרדעים 78% , וגוף האדם מורכב מ 65% מים. בצמחים יש יותר מים, מאשר בבעלי חיים. בעלים של חסה יש 95% מים, בעגבנייה 95% , בכרוב 90% , בגזר 90% בתפוח 78% מים ועוד.

לרשימות נוספות של אהוד קלפון - מרצה למדעי הטבע והסביבה במכללת גורדון לחינוך בחיפה - הקש כאן

מופעל ע"י מידע - פרסום באינטרנט ובעלוני מידע